Температурата на асфалтовата смест зависи от количеството битум, използван в сместа. Колкото по-малко вискозен е той, толкова по-ниски трябва да бъдат температурите. Колкото по-вискозен е, толкова по-висока може да бъде температурата. По време на забъркване на асфалтовата смес се определят и правилните температури за уплътняване.