Няма правилен и грешен стандарт за дебели на асфалтовата настилка, тъй като всеки обект и клиент е специфичен и има различни нужди. В общи линии сме посочили един ориентир от 5-7см. дебелина.