Що се отнася до това какви асфалтови смеси съществуват отговорът е, че те са стотици, според специфичните нужди на всеки един обект. Способността да се комбинират и смесват асфалтовите смеси, дава възможността да се създават различни комбинации. Обикновено тук в България се предлагат два основни вида асфалтови смеси и това са: студена асфалтова смес и топла асфалтова смес.