За приготвяне на гореща асфалтова смес се смесват две съставки:
– Смес от ситен чакъл, пясък или камъни.

– Втечнен петролен продукт, който се получава от суров нефт. Също известен като битум. Той е тъмен с голяма плътност и служи като свързващ материал .